Zásady zodpovedného zverejňovania a Program odmien za odhaľovanie chýb

Prečítajte si pozorne túto dohodu, pretože obsahuje dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv a opravných prostriedkov.