Stojíme na strane Ukrajiny

Vlajka Ukrajiny

Útok ruskej vlády na Ukrajinu ohrozil životy miliónov nevinných ľudí. Stojíme pri Ukrajine, aby sme podporili jej slobodu a bránili demokraciu. Ak chcete podporiť Ukrajinu a jej obyvateľov v čase, keď to potrebujú, zvážte možnosť prispieť.

Zásady obnovenia registrácie po uplynutí doby platnosti

Prečítajte si pozorne túto dohodu, pretože obsahuje dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv a opravných prostriedkov.