Zásady obnovenia registrácie po uplynutí doby platnosti

Prečítajte si pozorne túto dohodu, pretože obsahuje dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv a opravných prostriedkov.