Riešenie sporov o názov domény

Prečítajte si pozorne túto dohodu, pretože obsahuje dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv a opravných prostriedkov.