Pokyny a oprávnenia značky

Prečítajte si pozorne túto dohodu, pretože obsahuje dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv a opravných prostriedkov.